NAPOTKI OTROKOM

Otrok se pravil varne igre hitro nauči, le na razumljiv način mu jih je treba predstaviti. Ša prav posebej pa je pomembno, da mu tudi pojasnimo zakaj je določeno ravnanje potrebno. Ko bo spoznal razloge, bo razumel, da varnostni ukrepi niso samo kaprica odrraslih ampak so nujno potrebni za njegovo zdravje in dobro počutje. Napotke za varno in odgovorno ravnanje je potrebno otrokom posredovari nevsiljivo, raje večkrat ob različnih priložnostih. Kakšna naj bo vsebina in obseg teh navodil ne določa noben standard, zato je odgovornost odraslih, da napotke za varno igro podajo v razumljivi obliki. starosti otrok primerno.
Za primer navajamo nekoliko prilagojena navodila, ki jih svojim učencem ponuja ena od šol v ZDA.