SPLOŠNO o plezalnih napravah

Plezanje je ena od prvobitnih oblik gibanja, ki je prerasla v različne oblike športnorekrativne dejavnosti. Naštejemo lahko vsaj štiri ali pet zvrsti, začenši z alpinizmom, športnim plezanjem na naravnih in umetnih stenah, balvaniranje na stenah brez varovanja, tu pa so še oblike t.im. urbanega plezanja po gradbenih objektih, itd. K naštetim oblikam lahko dodamo tudi plezanje, ki ga otroci izvajajo v okviru igre na najrazčičnejših plezalih in mini plezalnih stenah.
Kot pri vseh ostalih športnih in rekreativnih dejavnostih, je potrebno tudi pri plezanju poskrberi, da je ta aktivnost čimbolj varna. Predvsem za umetne plezalne stene standardi dokaj natančno določajo za kaj vse je potrebno poskrbeti, na naravnih plezalnih stenah pa k varnosti bistveno prispeva dobra varovalna oprema in spoštovanje pravil varnega plezanja.
Pomembno je, da so vsa plezališča, ki so dostopna javnosti, primerno organizirana, da imajo skrbnika in da so plezalci primerno informirani o varnem načinu uporave plezalnih naprav in pripomočkov. V naprej morajo biti določena pravila vedenja na plezališču, uporabniki pa morajo biti z njimi seznanjeni ali neposredno preko instruktorja ali z obvestilnimi tablami, piktogrami, video predstavitvami, ipd.
Vsi lastniki ali upravljalci plezalnih objektov se morajo zavedati, da so odgovorni za varnost na plezališčih, to pa pomeni, da morajo poskrbeti:
- da je plezalni objekt zasnovan in postavljen v skladu z zahtevami standardov,
- da se izvajajo redni pregledi objekta (dnevni, periodični, letni, ...),
- da se redno izvaja vzdrževanje objetov in naprav,
- da se aktivnosti izvajajo pod nadzorom usposobljene osebe,
- da je vpeljan protokol ravnanja v primeru nezgode (prva pomoč, usposobljenost osebja, zapisnik o nezgodi, itd.)


Pripravil:
Slavko RUDOLF
jan 2020
viri: SIST standardi, foto: www