Obvestila in napotki

--- Dolžnost upravljalca igrišča je, da obiskovalce igrišča opozori na pravila varne rabe igrišča in mu posreduje informacije o potrebnih ukrepih za zagotavljanje varnosti. Največkrat to stori z opozorilnimi in obvestilnimi tablami, ki so namenjene tako otrokom, kot tudi njihovim spremljevalcem. ---

Obestila in informacijske table naj bodo do obiskovalcev prijazne Napis UPORABA IGRAL NA LASTO ODOVORNOST nima nikakršnega praktičnega pomena.                      Več o obvestilih na igrišču