Igrala in odrasli

Ali odrasli lahko uporabljajo igrala?


Igrala so v prvi vrsti namenjena otrokom, starim največ 13 ali 14 let. Seveda pa ni mogoče določiti ostre meje kdo sme in kdo ne sme uporabiti igral, še posebej, če jih uporablja pazljivo in v mejah normalne rabe. Do težav običajno pride, kadar starši ali starejši (in težji) mladostniki uporabljajo igrala na pregrob način, včasih tudi z namenom, da igralo poškodujejo. Poškodovano igralo je seveda nevarno za ostale uporabnike, zato lahko pride do poškodb, zahteva pa tudi dodatna sredstva za popravilo. Zaradi navedenih težav se pogosto postavlja vprašanje, kako veliki otroci pa lahko uporabljajo igrala in ali igrala lahko uporabijo tudi odrasli.

Standard SIST EN 1176-1 v prilogah A, B in C dokaj podrobno opredeljuje statične in dinamične obremenitve igrala, način izračunavanja konstrukcijske trdnosti, fizičnega preskušanja ipd. V vseh naštetih gradivih so pomembni dejavniki podatki o starosti otrok o njihovi povprečni teži, masi oblačil itd., vendar je v prilogi A, poglavje A.2.2 Obremenitve odvisne od uporabnika, navaja tudi "---Te vrednosti temeljijo na podatkih za otroke starosti do 14 let, vendar pa izračune obremenitve vključujejo varnostne dejavnike, ki zagotavljajo, da konstrukcije (igrala) uporabljajo tudi odrasli. ---"

Iz te navedbe je razvidno, da mora oblikovalec ali konstruktor igralo kreirati in dimenzionirati tako, da ga brez škode lahko uporabi tudi odrasla oseba.

Kljub temu je priporočljivo, da odrasli otroška igrala prepustimo najmlajšim, za nekoliko starejše pa uredimo njim primerne naprave, ki jih bodo uporabljali brez bojazni, "da bi se kaj pokvarilo", kot npr. »scate parki«, »street workout« za telovadbo na prostem, »pump track« kolesarske poligone, it.

Pripravil Slavko RUDOLF

jun. 2017