Standardi za športno opremo

Standarde za športno opremo (so)oblikuje strokovno telo - Tehnični odpor za šport (SPO), ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo
V nadaljevanju je prikazan abecedni seznam standardovb veljavnih v letu 2010

Referenčna oznaka                                                     Naslov


SIST ISO 6265:1995                           Alpske smuči - Določevanje deformacijske in zlomne sile
SIST ISO 6003:1995                           Alpske smuči - Določevanje mase in polarnega vztrajnostnega momenta - Metoda za laboratorijsko merjenje
SIST ISO 6266:1995                           Alpske smuči - Določevanje utrujenosti - Preskus s cikličnim obremenjevanjem
SIST ISO 6267:1995                           Alpske smuči - Meritve upogibnih nihanj
SIST ISO 10045:1995                         Alpske smuči - Področje montaže varnostnih vezi - Zahteve za vijake za preskušanje
SIST ISO 8783:2003                           Alpske smuči - Smernice za opravljanje preskusov voznih lastnosti na snegu
SIST ISO 6005:1995                           Alpske smuči - Vijaki za varnostne vezi - Preskusne metode
SIST ISO 6004:1995                           Alpske smuči - Vijaki za varnostne vezi - Zahteve
SIST ISO 8364:2003                           Alpske smuči in varnostne vezi - Področje montaže varnostnih vezi - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 15638:2009                          Drsalke - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST ISO 5905:1995                           Gimnastična oprema - Blazine za doskok (2 000 mm x 1 250 mm x 60 mm)
SIST ISO 5903:1995                           Gimnastična oprema - Blazine za doskok in podlage za parterni podij - Določevanje trdote in doskočne amortizacije
SIST ISO 5904:1995                           Gimnastična oprema - Blazine za doskok in podlage za parterni podij - Določevanje odpornosti proti drsenju
SIST EN 914:2009                              Gimnastična oprema - Bradlja in dvovišinska bradlja - Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo
SIST EN 12197:1998                          Gimnastična oprema - Drogovi - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 915:2009                              Gimnastična oprema - Dvovišinska bradlja - Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo
SIST EN 12432:2002                          Gimnastična oprema - Gredi - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 12196:2003                          Gimnastična oprema - Konji in koze – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 12655:2002                          Gimnastična oprema - Krogi - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 12346:2002                          Gimnastična oprema - Letveniki, plezalne lestve in plezalni sestavi - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST ISO 5906:1995                           Gimnastična oprema - Podlage za parterni podij - Blazine
SIST ISO 5907:1995                           Gimnastična oprema - Podlage za parterni podij - Odrivne deske
SIST EN 13219:2009                          Gimnastična oprema - Prožne ponjave - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 913:2009                              Gimnastična oprema - Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 916:2003                              Gimnastična oprema - Švedske skrinje -  Zahteve in preskusne metode, vključno z varnostjo
SIST EN 958:2007/kFprA1:2010         Gorniška oprema -  Sistemi za absorpcijo energije pri zahtevnem varovanem planinstvu (via ferrata) - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 958:2007                              Gorniška oprema –  Sistemi za absorpcijo energije pri zahtevnem varovanem planinstvu (via ferrata) – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 893:2000                              Gorniška oprema - Dereze - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 892:2005                              Gorniška oprema – Dinamično obremenjene gorniške vrvi - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 569:2007                              Gorniška oprema – Klini – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 568:2008                              Gorniška oprema - Ledni vijaki - Varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 15151:2005                    Gorniška oprema – Naprave za spuščanje - Varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 15151-1:2010                Gorniška oprema - Naprave za zaviranje - 1. del: Polavtomatske naprave za zaviranje, varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 15151-2:2010                Gorniška oprema - Naprave za zaviranje - 2. del: Ročne naprave za zaviranje, varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13089:2000                          Gorniška oprema - Orodje za led - Varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 13089:2007                    Gorniška oprema - Orodje za led - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12277:2007                          Gorniška oprema - Pasovi - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 564:2007                              Gorniška oprema - Pomožna vrv - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 567:1998                              Gorniška oprema - Prižeme - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 959:2008                              Gorniška oprema - Sidra za skalo - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12278:2007                          Gorniška oprema - Škripci - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12276:2000                          Gorniška oprema – Torna sidra (metulji)  – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12276:2000/AC:2002         Gorniška oprema - Torna sidra (metulji) - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 565:2007                             Gorniška oprema - Trak - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12275:2000                          Gorniška oprema - Vponke - Varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 12275:2010                    Gorniška oprema - Vponke - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 566:2007                              Gorniška oprema - Zanke - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 12270:2000                          Gorniška oprema - Zatiči  - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 1651:2002                            Jadralno padalstvo - Pasovi - Varnostne zahteve in trdnostni preskusi
SIST EN 12491:2002                          Jadralno padalstvo - Varnostna padala - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 14468-1:2005                      Namizni tenis – 1. del: Mize za namizni tenis, funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 14468-2:2005                      Namizni tenis – 2. del: Stojala za pritrditev mrežice – Zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 16051-1:2010                Naprave za napihovanje in pripomočki za napihljive potrošniške proizvode - 1. del: Združljivost ventilov in adapterjev
oSIST prEN 16051-2:2010                Naprave za napihovanje in pripomočki za napihljive potrošniške proizvode - 2. del: Varnostne zahteve, trajnost, ustreznost, združljivost in preskusne metode za naprave za zračne tlačilke
SIST EN 14974:2006/kFprA1:2010 Naprave za poligon za rolanje - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-1:2005                           Nepremična oprema za vadbo - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-10:2005                        Nepremična oprema za vadbo – 10. del: Sobna kolesa z nepomičnim kolesom ali brez prostega kolesa, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-2:2003                           Nepremična oprema za vadbo – 2. del: Oprema za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-4:2006+A1:2010         Nepremična oprema za vadbo - 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-4:2006/kprA1:2010     Nepremična oprema za vadbo - 4. del: Klopi za vadbo moči, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-5:2009                           Nepremična oprema za vadbo - 5. del: Nepremična sobna kolesa in oprema za vadbo zgornjega dela telesa, dodatne posebne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-6:2002                           Nepremična oprema za vadbo - 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode
kSIST prEN 957-6:2010                     Nepremična oprema za vadbo - 6. del: Tekoče preproge, dodatne posebne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-7:2002                           Nepremična oprema za vadbo - 7. del: Naprave za veslanje, dodatne posebne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-8:2002                           Nepremična oprema za vadbo - 8.del: Steperji, tekoče stopnice, vzpenjalniki. Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 957-9:2003                           Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 748:2005                              Oprema športnih igrišč - Nogometna vrata - Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 748:2005/AC:2006             Oprema športnih igrišč – Nogometna vrata – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 1509:2009                            Oprema športnih igrišč - Oprema za badminton - Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 1270:2006                            Oprema športnih igrišč – Oprema za košarko – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 1271:2005                            Oprema športnih igrišč - Oprema za odbojko - Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 1271:2005/AC:2006           Oprema športnih igrišč – Oprema za odbojko – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 1510:2005                            Oprema športnih igrišč - Oprema za tenis - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 749:2005                              Oprema športnih igrišč - Rokometna vrata - Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 749:2005/AC:2006             Oprema športnih igrišč – Rokometna vrata – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 750:2005                              Oprema športnih igrišč - Vrata za hokej na ledu - Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 750:2005/AC:2006             Oprema športnih igrišč – Vrata za hokej na ledu – Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 926-1:2006                           Oprema za jadralno padalstvo – Jadralna padala – 1. del: Zahteve in preskusne metode za ugotavljanje trdnosti konstrukcije
SIST EN 926-2:2005                           Oprema za jadralno padalstvo – Jadralna padala – 2. del: Zahteve in preskusne metode za razvrščanje po značilnostih, pomembnih za varno letenje
SIST EN 13451-1:2002                      Oprema za plavalne bazene - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
kSIST prEN 13451-1:2010                Oprema za plavalne bazene - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13451-10:2004                    Oprema za plavalne bazene - 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za odskočne ploščadi, odskočne deske in pripadajočo opremo
SIST EN 13451-11:2004                    Oprema za plavalne bazene – 11. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za premične bazenske pode in premične pregrade
SIST EN 13451-2:2002                      Oprema za plavalne bazene - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za lestve, stopnice in ročaje
SIST EN 13451-2:2002/AC:2003     Oprema za plavalne bazene - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za lestve, stopnice in ročaje
SIST EN 13451-3:2002                      Oprema za plavalne bazene - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za bazenski pribor za pripravo vode
oSIST prEN 13451-3:2009                Oprema za plavalne bazene - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za bazenski pribor za pripravo vode
SIST EN 13451-4:2002                      Oprema za plavalne bazene - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za štartne bloke
SIST EN 13451-5:2002                      Oprema za plavalne bazene - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za plavalne proge
SIST EN 13451-6:2002                      Oprema za plavalne bazene - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za označevalne deske na obratu
SIST EN 13451-7:2002                      Oprema za plavalne bazene - 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za gole za vaterpolo
SIST EN 13451-8:2002                      Oprema za plavalne bazene - 8. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vodne naprave za telesno sprostitev
SIST EN 13899:2003                          Oprema za športe na koleščkih – Kotalke – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13843:2009                          Oprema za športe na koleščkih - Rolerji - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13613:2009                          Oprema za športe na koleščkih - Rolke - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 14619:2005                          Oprema za športe na koleščkih – Skiroji s poganjanjem – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST ISO 7331:1995                           Palice za alpsko smučanje - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 15649-1:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 1. del: Razvrstitev, materiali, splošne zahteve in preskusne metode
SIST EN 15649-3:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda A
SIST EN 15649-4:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda B
SIST EN 15649-5:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda C
SIST EN 15649-6:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda D
SIST EN 15649-7:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo na vodi in v njej - 7. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za pripomočke razreda E
SIST EN 15649-2:2010                      Plavajoči pripomočki za prosti čas, ki se uporabljajo v vodi in na njej - 2. del: Informacije za potrošnika
SIST EN 15288-1:2008                      Plavalni bazeni - 1. del: Varnostne zahteve za načrtovanje
SIST EN 15288-1:2008/
kFprA1:2010                                      Plavalni bazeni - 1. del: Varnostne zahteve za načrtovanje
SIST EN 15288-2:2008                      Plavalni bazeni - 2. del: Varnostne zahteve za delovanje
SIST EN 14836:2006                          Podloge iz umetnih snovi za zunanje športne dejavnosti - Izpostavljenost umetnemu vremenskemu staranju
SIST EN 14836:2006/AC:2007         Podloge iz umetnih snovi za zunanje športne dejavnosti - Izpostavljenost umetnemu vremenskemu staranju
SIST EN 14877:2006                          Podloge iz umetnih snovi za zunanje športne dejavnosti - Specifikacija
SIST EN 12228:2003                          Podloge za športne dejavnosti  – Ugotavljanje trdnosti spoja športnih podlog iz umetnih snovi
SIST EN 15301-1:2007                      Podloge za športne dejavnosti – 1. del: Ugotavljanje odpornosti proti vrtenju
SIST EN 15301-2:2007                      Podloge za športne dejavnosti - 2. del: Določanje strižne trdnosti z dinamičnim merjenjem zgornjega dela neelastičnih mineralnih podlog v laboratoriju
SIST EN 14904:2006                          Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 12229:2007                          Podloge za športne dejavnosti – Postopek priprave preskušancev iz umetne trave in šivanih tekstilnih podlog
SIST EN 13744:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Postopki za pospešeno staranje s potapljanjem v vročo vodo
SIST EN 13817:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Postopki za pospešeno staranje z izpostavo vročemu zraku
SIST EN 12231:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Preskusne metode – Ugotavljanje stopnje prekritosti tal z naravno oblogo
SIST EN 1969:2002                            Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje debeline športnih podlog iz umetnih snovi
SIST EN 12232:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje debeline travne ruše naravne trave
SIST EN 13746:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje dimenzijskih sprememb zaradi vpliva spremenljivih pogojev (voda, zmrzovanje, vročina)
SIST EN 13864:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje natezne trdnosti tkanin iz umetnih vlaken
SIST EN 12230:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje nateznih lastnosti športnih podlog iz umetnih snovi
SIST EN 14809:2006/AC:2008           Podloge za športne dejavnosti - Ugotavljanje navpične deformacije - Popravek AC
SIST EN 14809:2006                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje navpične deformacije
SIST EN 1569:2002                            Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje obnašanja pri kotalni obremenitvi
SIST EN 12234:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje obnašanja žoge pri kotaljenju
SIST EN 12235:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje obnašanja žoge pri navpičnem odboju
SIST EN 13865:2004                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje obnašanja žoge pri odboju pod kotom – Tenis
SIST EN 13745:2004                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odboja svetlobe
SIST-TS CEN/TS 15122:2005           Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odpornosti podlog iz umetnih snovi proti ponavljajočemu se udarcu
SIST EN 13672:2005                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odpornosti proti obrusu umetne trave, ki ni polnjena s peskom
SIST EN 1517:2002                            Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odpornosti proti udarcu
oSIST prEN 15301:2005                    Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odpornosti proti vrtenju
SIST EN 14810:2006                          Podloge za športne dejavnosti - Ugotavljanje odpornosti proti vtiskovanju konic
SIST EN 1516:2002                            Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odpornosti proti vtiskovanju
SIST EN 14837:2006                          Podloge za športne dejavnosti - Ugotavljanje odpornosti proti zdrsu
SIST EN 12233:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje odrezne višine naravne trave
SIST EN 12616:2003                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje stopnje prepojitve z vodo
SIST EN 14808:2006                          Podloge za športne dejavnosti – Ugotavljanje ublažitve udarca
SIST EN 12235:2005/AC:2006          Podloge za športne dejavnosti - Ugotavljanje višine navpičnega odboja žoge
SIST EN 15330-1:2007/AC:2008      Podloge za športne dejavnosti - Umetne travnate podloge in iglane podloge, predvsem za zunanjo uporabo - 1. del: Specifikacija za umetne travnate podloge - Popravek AC
SIST EN 15330-2:2008                      Podloge za športne dejavnosti - Umetne travnate podloge in iglane podloge predvsem za zunanjo uporabo - 2. del: Specifikacija za iglane podloge
SIST EN 15330-1:2007                      Podloge za športne dejavnosti – Umetne travnate podloge in iglane podloge predvsem za zunanjo uporabo – 1. del: Specifikacija za umetne travnate podloge
SIST EN 15306:2007                          Podloge za zunanje športne dejavnosti – Izpostavljenost umetne travnate podloge simulirani obrabi
SIST EN 1972:1998                            Potapljaška oprema – Dihalke – Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13319:2000                          Potapljaška oprema – Globinomeri in kombinirane naprave za merjenje globine in časa – Funkcionalne in varnostne zahteve ter preskusne metode
SIST EN 12628:2000                          Potapljaški pribor - Kombinirane naprave za uravnavanje plovnosti in reševanje - Funkcijske in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 12628:2000/AC:2000          Potapljaški pribor - Kombinirane naprave za uravnavanje plovnosti in reševanje - Funkcijske in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 1809:1998                            Potapljaški pripomočki - Naprave za uravnavanje plovnosti - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode
SIST EN 14956:2006                          Površine za športne dejavnosti – Določevanje vode v oblogah iz nevezanih mineralov za zunanje športne dejavnosti
SIST EN 14952:2006                          Površine za športne dejavnosti – Ugotavljanje absorpcije vode pri oblogah iz nevezanih mineralov
SIST EN 14953:2006                          Površine za športne dejavnosti – Ugotavljanje debeline obloge iz nevezanih mineralov za zunanje športne dejavnosti
SIST EN 14955:2006                          Površine za športne dejavnosti – Ugotavljanje sestave in oblike delcev v oblogah iz nevezanih mineralov za zunanje športne dejavnosti
SIST EN 14954:2006                          Površine za športne dejavnosti – Ugotavljanje trdote naravne trave in oblog iz nevezanih mineralov za zunanje športne dejavnosti
SIST EN ISO 8936:2009                    Predprostori za bivalne počitniške prikolice - Zahteve in preskusne metode (ISO 8936:2007)
SIST ISO 8937:2003                          Predprostori za prikolice - Funkcionalne zahteve in preskusne metode
SIST EN 15312:2007                          Prosto dostopna večnamenska športna oprema - Zahteve, vključno z varnostjo, in preskusne metode
SIST EN 15312:2007/kprA1:2010      Prosto dostopna večnamenska športna oprema - Zahteve, vključno z varnostjo in preskusne metode
SIST ISO 11088:2005                         Sestavljanje, nastavitev in nadzor nad sistemom smuči/vezi/čevlji (S-B-B) za alpsko smučanje
SIST ISO 7796:1995                           Smuči - Geometrija - Merilni pogoji
SIST EN ISO 5912:2005                    Šotori za taborjenje (ISO 5912:2003)
oSIST prEN ISO 5912:2010              Šotori za taborjenje (ISO/DIS 5912:2010)
SIST ISO 7152:2003                          Šotori za taborjenje in predprostori za prikolice – Slovar in seznam ustreznih izrazov
SIST EN 12503-1:2002                      Športne blazine - 1. del: Gimnastične blazine, varnostne zahteve
SIST EN 12503-1:2002/AC:2003      Športne blazine - 1. del: Gimnastične blazine, varnostne zahteve
SIST EN 12503-2:2002                     Športne blazine - 2. del: Blazina za skok s palico in skok v višino, varnostne zahteve
SIST EN 12503-2:2002/AC:2003      Športne blazine - 2. del: Blazina za skok s palico in skok v višino, varnostne zahteve
SIST EN 12503-3:2002                      Športne blazine - 3. del: Blazine za judo, varnostne zahteve
SIST EN 12503-4:2002                      Športne blazine - 4. del: Ugotavljanje ublažitve udarca
SIST EN 12503-5:2002                      Športne blazine - 5. del: Ugotavljanje trenja na spodnji površini
SIST EN 12503-6:2002                      Športne blazine - 6. del: Ugotavljanje trenja na zgornji površini
SIST EN 12503-7:2002                      Športne blazine - 7. del: Ugotavljanje togosti pri statični obremenitvi
SIST EN 15567-1:2008                      Športni in rekreacijski pripomočki - Plezalni parki - 1. del: Konstrukcijske in varnostne zahteve
SIST EN 15567-2:2008                      Športni in rekreacijski pripomočki - Plezalni parki - 2. del: Zahteve za delovanje
SIST ISO 7140:1995                           Tekaške smuči - Določevanje dinamičnih lastnosti - Metoda za laboratorijsko merjenje
SIST ISO 7138:1995                           Tekaške smuči - Določevanje mase in težišča
SIST ISO 7139:1995                           Tekaške smuči - Določevanje upogibnih lastnosti
SIST ISO 7798:1995                           Tekaške smuči - Določevanje utrujenosti - Preskus s cikličnim obremenjevanjem
SIST ISO 7797:1995                           Tekaške smuči - Določevanje zlomne sile in največjega povesa pri kvazistatični obremenitvi
SIST ISO 9119:1995                           Tekaške smuči - Področje montaže varnostnih vezi - Zahteve in preskusne metode
SIST ISO 10228:1995                         Tekaške smuči - Področje montaže varnostnih vezi - Zahteve za vijake za preskušanje
SIST ISO 7795:1995                           Tekaške smuči - Vijaki za varnostne vezi - Preskusne metode
SIST ISO 7794:1995                           Tekaške smuči - Vijaki za varnostne vezi - Zahteve
SIST ISO 9523:1995                           Turni smučarski čevlji za odrasle - Vmesnik z varnostnimi vezmi
SIST EN 13538-1:2003                       Ugotavljanje značilnih mer spalnih vreč – 1. del: Notranje mere
SIST EN 13538-2:2003                      Ugotavljanje značilnih mer spalnih vreč – 2. del: Debelina in elastičnost
SIST EN 13538-3:2003                      Ugotavljanje značilnih mer spalnih vreč – 3. del: Prostornina pod obremenitvijo in enostavnost zlaganja
SIST EN 12572-1:2007                      Umetne plezalne stene – 1. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za umetne plezalne stene z varovalnimi točkami
SIST EN 12572-2:2009                      Umetne plezalne stene - 2. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za balvanske stene
SIST EN 12572-3:2009                      Umetne plezalne stene - 3. del: Varnostne zahteve in preskusne metode za oprimke
SIST ISO 9465:1995                           Varnostne vezi za alpske smuči - Bočno odpiranje pri udarni obremenitvi - Preskusna metoda
SIST ISO 8061:2005                           Varnostne vezi za alpske smuči – Metode za izbor mejnih vrednosti navora odpenjanj
SIST ISO 9838:1995                           Varnostne vezi za alpske smuči - Testni vložek za preskušanje varnostnih vezi
SIST ISO 9462:1995                           Varnostne vezi za alpske smuči - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST ISO 9462:1995/Amd 1:2003     Varnostne vezi za alpske smuči - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST ISO 9462:1995/Cor 1:2003      Varnostne vezi za alpske smuči - Varnostne zahteve in preskusne metode
oSIST prEN 16083:2010                    Vesla za rekreacijska plovila - Varnostne zahteve in preskusne metode
SIST EN 13537:2003                          Zahteve za spalne vreče
oSIST prEN 13537:2010                    Zahteve za spalne vreče

Pripravil:
Slavko RUDOLF
sep. 2010

vir: SIST