Peskovnik in mivka

  • Nepogrešljivo igralo za vse otroke, še posebej za najmlajše, je peskovnik. Na videz zelo preprosto igralo, ki je v bistvu z okvirjem ograjen kup mivke, je večkrat predmet diskusij in polemičnih razprav. - Otroci želijo v peskovniku ustvarjati, kopati luknje, delati »potičke«, natovarjati kamione, itd.. To lahko počnejo samo, če je v peskovniku mivka, ki zadrži obliko in se ne sesipa. Zato mora biti mivka važna in vsebovati tudi delce gline. Suha, povsem čista mivka za otroke skoraj ni uporabna.
  • Nevarne snovi se ne smejo uporabljati za izdelavo igral na način, ki bi lahko imel škodljive posledice za zdravje uporabnika
  • Peskovnik postavimo na viden, vendar mirnejši del igrišča, stran od dinamičnih igral za starejše otroke.
  • Dostop v peskovnik naj bo enostaven, višinske razlike ne smejo biti prevelike,
  • Okvir peskovnika naj ima čimbolj zaobljene robove in vogale, če je možno, naj ima tudi funkcijo mizice in/ali sedeža,
  • V peskovniku so otroci dalj časa v enakem položaju, zato morajo biti zaščiteni pred močnim soncem. Primerna je naravna senca enega ali dveh dreves, lahko je nad peskovnikom streha, lahko pa postavimo tudi senčnike.
  • Mivke naj bo dovolj (cca 30 cm) in naj bo nasuta na vodopropustno podlago-drenažo. Mivka naj bo vlažna, z deležem gline, ki  preprečuje sesipanje.
  • Okoli peskovnika naj ne bo drugih sipkih materialov (prod, lubje, sekanci), ker jih bodo otroci hitro zmešali z mivko.
Več o peskovnikih in mivki