Trampolini kot igrala

Standard za otroška igrala (SIST EN 1176-1:2018) v dopolnjeni izdaji obravnava tudi naprave in pripomočke na igrišču, ki so namenjeni skakanju oziroma odskakovanju. "Odskočne naprave« (Bouncing facilites) poimenuje igrala ali dele igrala, »ki imajo zaradi svojih elastičnih lastnosti glavni namen, da uporabnikom omogočijo, da skačejo v zrak brez pomoči drugih uporabnikov«. Po navedbah standarda v to skupino sodijo vse naprave, pri katerih »učinek odboja povzroči vzmet, vrv ali gibljiv vzmetni material«. Je pa v definiciji teh naprav kar nekaj nejasnosti, še posebej v zvezi z najbolj znano odskočno napravo - trampolinom

Več o trampolinih kot igralih lahko preberete >

Pripravil:
Slavko RUDOLF
feb. 2018
sorodna tema: Trampolini in varnost