Tobogani


Tobogan imenujemo napravo, ki je namenjena drsenju v naprej znano smer.
Površine, po katerih se sicer lahko drsi, pa temu niso namenjene, niso tobogani, morajo pa biti, tako kot tobogani, varne.
Poznamo veliko vrst toboganov, standard (SIST EN 1176-3) pa obravnava naslednje  (Več o toboganih)