Trava kot varnostna podlaga

Standardi za zunanja otroška igrišča določajo, da mora biti ob igralu urejena površina, ki ublaži udarec ob morebitnem padcu. Ker je vrsta materiala in debelina sloja odvisna od možne višine padca, standard predvideva različne materiale, med drugim tudi travno površino oz. rušo. Splošni standard SIST EN 1176-1 določa, da je travna površina lahko podlaga ob igralu samo tam, kjer maksimalna višina padca ni večja od 1 m. Površina porasla s travo-ruša je po svojih blažilnih lastnosti lahko zelo različna. Travnik na izsušenih kraških tleh je zelo trd, nasprotno pa je s travo bogato poraščena površina, z rahlo in vlažno prstjo, lahko zelo mehka in dobro ublaži morebitne padce. Nemčija si je v tem standardu izposlovala izjemo - določilo, ki govori o dveh vrstah naravnih podlag: "zgornji sloj tal" in "trati" (angleški travi). Za razliko od določil, ki veljajo za vse ostale države EU, je trata ustrezna površina za ublažitev padca iz višine do 1,5 m. Več >