Izobraževanje

A K T U A L N O !

PRAKTIČNA DELAVNICA: Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov

Vabilo s prijavnico na seminar ( 183 kB )


Organizator: Sloveski ištitut za standardizacijo
Predavatelj: Slavko RUDOLF
Termin: 19. nov. 2019


1.             VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN ŠPORTNO REKREACIJSKIH OBJEKTOV

Skrb za varno igro prične že z načrtovanjem igrišča, nadaljuje z izborom igral, njihovo postavitvijo, montaže, ureditvijo bližnje in širše okolice, itd. Vemo, da je potrebno doseženo raven varnosti igrišča in njegove uporabe tudi ohranjati. To lahko storimo tako, da igrišče sistematično pregledujemo, tako vsakodnevno, kot tudi v daljših časovnih razmakih.
Na osnovi ugotovitev pregledov igrišča pa je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti igral in igrišča tudi odpraviti - igrišče je potrebno vzdrževati. Prav v tej fazi pa lahko pride do resnih zadreg, saj osebje, ki naj bi to delo opravljalo, ni vedno dovolj strokovno usposobljeno. Dejstvo je, da imajo hišniki in vzdrževalci, ki skrbijo za igrišča na javnih površina, praviloma različno osnovno in strokovno izobrazbo, predvsem pa zelo različne delovne obveznosti. To pomeni, da je za njih vzdrževanje igrišč pogosto samo še dodatna obveznost, ki je po strokovno-tehnični plati zelo raznolika, hkrati pa odgovorna.
Dela, ki naj bi jih vzdrževalec igrišča opravljal, segajo na področje mizarskih in tesarskih spretnosti, znanja ključavničarja, varilca, pleskarja, vrtnarja in še in še. Tudi gradbena dela so velikokrat sestavni del vzdrževanja. Poleg naštetega se redno pojavlja še vprašanje izbora ustreznih materialov, primernih rezervnih delov, predvsem pa uravnoteženje stroškov, ki ob tem nastanejo ter kakovosti opravljenega dela.            
Seminar naj bi v največji možni meri dal odgovore na našteta vprašanja, predvsem v smislu praktičnih nasvetov in predlogov za reševanje vsakodnevnih težav vzdrževalcev igrišč. Obravnavali bomo ravnanje z materiali, ki jih najpogosteje srečujemo na igriščih (les, kovina, plastika), kako se lotiti sanacije površinskih premazov, kaj lahko storimo če les trohni, kako postopati pri poškodbah kovinskih konstrukcij, način sanacije temeljev, ipd. Poskušali bomo odgovoriti, kdaj naročiti nov rezervni del ali starega popraviti. Obravnavali bomo tudi sanacijo varnostnih površin, ravnanje z mivko, kako sanirati travno rušo. Tudi ograje in vhodi na igrišče so pomembni, preprečevanje vandalizma prav tako. Slušatelji bodo dobili tudi nekaj napotkov v zvezi z prevzemanjem odgovornosti za bolj ali manj zahtevna popravila, kdaj je to vsakodnevna rutina in kdaj je potrebno na pomoč poklicati strokovnjaka.
Vzporedno z obravnavanjem problematike vzdrževanja igrišč bodo poudarjene tudi posebnosti vzdrževanje objektov in naprav za šport in rekreacijo.   
Drugi del seminarja bo, v smislu okrogle mize, namenjen reševanju težav, ki se pojavljajo v praksi  pri vzdrževanju igrišč. V tem delu bomo poskušali odgovoriti na konkretna vprašanja slušateljev, pričakujemo pa tudi, da bodo slušatelji tudi sami predstavili lastne izkušnje in dobro prakso

Organizator:       Sloveski ištitut za standardizacijo
Predavatelj:        Slavko RUDOLF
Termin:               predvidoma 04. okt. 2018

Več informacij bo dostopnih na: http://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/koledar-izobrazevanj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------