SKATE PARKI - splošno

Skate parki ali rolkarski poligoni so športni objekti, namenjen zahtevnejšemu rolanju, rolkanju ter BMX kolesarjenju. Postavljeni so običajno v urbanem okolju, lahko kot samostojni objekti, lahko pa so sestavni deli športnorekreacijskih parkov.
Sestavljajo ga različni objekti, kot so krivine, klančine, objekti za preskakovanje ter objekti za drsenje.

Uporabniki so največkrat mladostniki, ki si želijo nekoliko zahtevnejših, tudi adrenalinskih oblik telesne aktivnosti, predvsem pa druženja z vrstniki.

V Sloveniji je ta šport že dolgo popularen, žal pa je pravih skate parkov malo ali pa so izdelani nestrokovno in iz varnostnega vidika, pomanjkljivo.

 

Pripravil:

Slavko RUDOLF

dec. 2019

Več o SKATE PARKIH