Certifikati in ocena varnosti
---- Certifikat je dokument, ki, na osnovi preskušanja igrala, dokazuje, da je igralo skladno s standardi, kar pomeni da je varno. Tak način dokazovanja varnosti igrala je običajen pri serijskih proizvodih, ki jih želi proizvajalec prodajati na različnih trgih in s certifikatom (že v naprej) seznanja kupca, da je proizvod varen
---- Certifikati ali ocena varnosti?  ---    Certifikat o skladnosti igrala
V primerih, ko pa nekdo želi dokazati varnost igrala, ki je staro, brez znanega proizvajalca, vendar še uporabno, klasičen način dokazovanja varnosti s certifikatom praktično ni mogoč. V takem primeru usposobljena institucije pregleda igralo na mestu vgradnje, po popolnoma enakih kriterijih kot se to stori pri certificiranju. Po opravi morebitnih napak taista institucija izda dokument Oceno varnosti, ki ravno tako kot certifikat dokazuje, da je igralo varno, še celo več, saj se običajno pri takem pregledu igrala ocenjuje tudi njegova vgradnja in ureditev varnostnih podlag.