"PUMPTRACK", kaj je to?

Kolopark Ljubljana
Pumptrack poligon je kolesarska steza sestavljena iz zaobljenih grbin, dolin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto.
Asfaltni pumptrack poligon je primeren za vse velikosti koles,rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje, ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Po pumptracku se ne premikamo z odrivanjem ali vrtenjem pedal, temveč s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Prav inovativen način poganjanja pumptrack poligone ločuje od ostalih podobnih objektov in stez.

Na tovrstnih poligonih je potrebno upoštevati dejstvo, da se uporabniki praviloma gibljejo – vozijo na enem od pripomočkov s kolesi. Načeloma naj bi uporabljali namensko kolo, ki omogoča »pumptrack« tehniko poganjanja, vendar je možno uporabljati tudi druge pripomočke s kolesi, kot npr. navadna kolesa, rolke, kotalke, skiro, poganjalček, itd. Z nekaterimi od teh vozil se lahko dosegajo tudi velike hitrosti, še posebej ko gre za organizirano pa tudi spontano tekmovanje. Praviloma vzporedna vožnja več kolesarjev ni predvidena, vendar pogosto vidimo vožnjo v skupini. Tudi vožnja v nasprotnih smereh ni dovoljena, vendar se zaradi razgibanosti in prepletanja vozne steze dogaja tudi to. Tudi vožnja ob neprimernih vremenskih razmerah je lahko nevarna (sneg, led).
Vsi našteti elementi, v kombinaciji z zelo intenzivnim gibanjem posameznikov, kot tudi posameznikov, ki na progi stojijo, so lahko razlogi za padce, trke in posledično poškodbe. Ker gre za relativno novo obliko rekreativne dejavnosti, ustreznih varnostnih standardov (še) ni, se pa smiselno uporabljajo standardi za zunanja otroška igrala ali sorodne dejavnosti.
Odranci
Da bi bilo poškodb čim manj je potrebno:
a)      Odpraviti vzroke za padec (primerna konfiguracija proge, ustrezno hrapava vozna površina, redno vzdrževanje in čiščenje, ..)
b)      Zmanjšati možnost (pre) trdega udarca ob padcu (odstraniti ali zaščititi bližnje ovire na poligonu, kot npr. drevesa, skale, …, zaobliti izpostavljene robove),
c)      Uporabnike informirati o načinu varne rabe poligona (talne oznake na progi, obvestilne table o načinu varne rabe, piktogrami, zahteva za obvezno uporabo čelad, nadzorovanje otrok,   …)
d)     Skrb upravljalca za redno pregledovanje in vzdrževanje poligona (vzpostavljen sistem pregledov in vodenja dokumentacije, poimenske zadolžitve, …)



Slavko RUDOLF

dec. 2017