TRIM steze - klasične

 • Izraz "trim steza" se največkrat uporablja za serijo lesenih vadbenih postaj, postavljenih ob poti-stezi, običajno v naravnem okolju.
 • Trim vadba dokazano pripomore k doseganje psihičnega ravnovesja, moči in koordinacije.
 • Poudarek je na hoji v naravi (okolje brez hrupa, različni nakloni poti in terena, različna podlaga, …).
 • Načeloma so primerne za odrasle osebe, pod določenimi pogoji pa jih lahko uporabljajo tudi otroci.
 • Posamične naprave nudijo različne vrste vadbe, večkrat podobne klasičnim gimnastičnim vajam.                     
 • Zahtevnost vaj in dolžino poti si izbere vsak uporabnik sam in jo prilagodi svojim sposobnostim.
 • Večina naprav ima na vidnem mestu preprosta navodila.
 • Postaje vključujejo gredi za ravnotežje, drogove, bradlje, lestve, plezala,….
 • Oprema za vadbo je prilagojena zunanji rabi (vrem. neprilike, zahtevna raba, )
 • Orodja so praviloma lesena, vse pogostejša pa je že uporaba aluminija.
 • Za visoke naprave na enem temelju ali temeljih v liniji, je potreben statični izračun
 • Obravnavajo se tudi v povezavi z zunanjimi „fitnes" napravami oz. "Street workout" napravami in orodji (glej standarde)
- SIST EN 16630: Trajno nameščena zunanja fitnes oprema - Varnostne zahteve in preskusne metode
- referenčni standard: SIST EN 1176-1:2018 Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

Pripravil:
Slavko RUDOLF
feb. 2018