Strokovni delavci

Slavko RUDOLF univ. dipl. inž.
Prokurist podjetja

Slavko RUDOLF je svojo poklicno pot začel kot razvojni tehnolog in vodja priprave dela v eni od večjih tovarn pohištva. Zatem je delal kot odgovorni projektant tehnoloških procesov v podjetju Industrijski biro. Štiri leta je bil vodja tehnološkega oddelka na Lesnini- IGT.  Svojo poklicno pot je nadaljeval kot direktor zasebnega podjetja KELLI d.o.o. ter kot koordinator razvoja novih produktov za nemški trg. Leta 1993 je ustanovil lastno podjetje Lignoteh d.o.o., ki se je ukvarjalo z inženiringom v lesni industriji, predvsem pa z reševanjem tehnološke problematike in revitalizacije proizvodenj. Leta 1999 se jezaposlil na Biotehniški fakulteti, Oddelku za lesarstvo, kjer je prevzel mesto asistenta za tehnološko projektiranje, istočasno pa je vodil Center za preskušanje in certificiranje za potrebe industrije oziroma gospodarstva.
Vsa ta leta je aktivno sodeloval na raznih strokovnih področjih, opravljal naloge mentorja in izpraševalca za strokovne izpite pri Inženirski zbornici Slovenije, bil vodja kakovosti v času pridobivanja akreditacijske listine, itd.
Pri Slovenskem institutu za standardizacijo je član Tehničnega odbora za pohištvo (TC/POH) in predsednik tehničnega odbora za šport (TC SPO Šport).

V Sloveniji se je prvi pričel strokovno in sistematično ukvarjati s problematiko varnosti otroških igrišč in športno rekreacijskih objektov. V tem obdobju je opravil preglede nekaj sto otroških igrišč, preskušal igrala velike večine domačih proizvajalcev, izdelal veliko ocen varnosti, itd. Je avtor večjega števila, tako poljudnih kot strokovnih člankov, predava na seminarjih, predvsem pa se posveča svetovanju vsem, ki kakorkoli delujejo na področju načrtovanja in izgradnje otroških igrišč.
Trenutno deluje v okviru specializiranega podjetja MODUS svetovanje, ki deluje predvsem na področju varnosti igral in igrišč, športnih objektov, opreme za rekreacijo, itd.
Ena od pomembnih aktivnosti je tudi svetovanje pri načrtovanju igrišč, unikatnih igral in priprave tehnične dokumentacije s področja zagotavljanja varnosti

Je edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.