TOBOGANI NA BREŽINI

Drsenje po naravni brežini ali klančini je ena od prvih in najenostavnejših oblik igre.
Vsaka kolikor toliko drseča podlaga je bila primerna pa naj bo to suha trava, listje ali, kot podlaga, večji kos gladkega lubja.
Opisani način drsenja je mogoč seveda samo tam, kjer že obstaja naraven ali umetno narejen hrib(ček) ali kakšna druga že obstoječa gladka brežina.
Ker teh na vseh igriščih ni oz. ni prostora zanje, so jih praktično v celoti nadomestili »klasični« tobogani.
To pomeni, da je bila postavljena visoka nosilna konstrukcija na katero se otrok povzpne po stopnicah ali lestvi in se na drugi strani spusti v "globino".

V zadnjem obdobju pa se na igriščih načrtuje vse več razgibanih površin, tudi hribčke s tuneli, klančine za sankanje, poraščene brežine za povezavo višinskih razlik terena, ipd.
Tako konfiguriran teren omogoča tudi postavitev toboganov, ki z drsnim koritom sledijo naklonu brežine.
Tobogan na brežini je za otroke zanimiv, saj je drsenje sestavni del tekanja po terenu, še bolj pomembno pa je, da otrok ni izpostavljen strahu pred višino

Več o toboganih na brežini >>>

Pripravil:
Slavko RUDOLF
feb. 2022