Lesni sekanci in glive

Lesni sekanci na otroških igriščih so izpostavljeni tako vplivom vremenskih neprilik, kot so dež, vročina, mraz, itd., kot tudi napadom insektov in mikroorganizmov. Ena od teh nadlog so tudi glive, ki se lahko hranijo neposredno z lesom ali pa z bakterijami, ki uspevajo na lesu. V obeh primerih to pomeni propadanje lesa in s tem zmanjševanje funkcije podlage za ublažitev padca. Uničen les sekancev je lahko gojišče za druge organizme, predvsem pa so trhli sekanci neprivlačnega videza. Ena od dveh skupin gliv, ki lahko napadejo les so tudi Glive sluzavke (Mixomycota), ki so nekoliko enostavnejše od glavne skupine gliv - Prave glive, ki jih sicer bolje poznamo. Glive sluzavke so različnih oblik in lastnosti, ki jih ne poznamo dovolj dobro, da bi prepoznali tudi njihove morebitne zdravju škodljive učinke. Da bi na otroških igriščih zagotovili nedvoumno zdravo okolje in učinkovito blaženje padcev otrok, je smiselno, da preprečimo razvoj katerihkoli gliv. Kako uničiti glive sluzavke?

Pripravil Slavko RUDOLF
jan. 2022