RoSPA

Nesreče so za nas in naše družine največja grožnja, ki nam preti skozi celo naše življenje.
V Veliki Britaniji umre več kot 14 tisoč ljudi vsako leto, poleg tega pa se še tisoče ljudi hudo poškoduje in milijoni so ranjeni.
Kljub razsežnosti in resnosti tega problema se o vzrokih in odgovornosti za tako stanje še vedno samo preveč razpravlja in odgovornost prelaga iz ramena na ramena. Tudi v javnosti je še vse preveč vsesplošnega prepričanja, da so nesreče neizogibne in jih ni mogoče preprečiti. Še vedno je pogosta razlaga za nesrečo, da je bil ponesrečenec »ob nepravem času na nepravem mestu«
V tekstih in vsebinah, ki obravnavajo varnost ljudi, še posebej otrok, se pogosto pojavlja kratica RoSPA.

RoSPA (Royal Society for the Prevention of accidents) ali Kraljevo društvu za preprečevanje nesreč iz Birminghama v Veliki Britaniji je institucija, ki se že več kot 100 let  ukvarja s področjem preprečevanjem nesreč na vseh področjih. Predvsem si prizadeva, da bi se ustrezno spremenila zakonodaja in tudi splošen pogled na to problematiko. Zelo je bila angažirana pri prizadevanjih za obvezno uporabo varnostnih pasov, prepovedi pitja alkohola med vožnjo, izpita za vožnjo s kolesom, nedavne prepovedi uporabe mobilnih telefonov za volanom, itd. Na ta način je prispevala k temú da ni prišlo do milijonov smrti, težkih poškodb ali uničenih družin, otrok brez staršev in podobnih težkih posledic nesreč.
Kot dobrodelna ustanova se RoSPA želi tudi v bodoče držati smeri osnovnega poslanstva in s kampanjami, izvajanjem raziskav, vplivanjem na zakonodajo, obveščanjem in izobraževanjem ter svetovanjem, ohranili položaj vodilnega zagovornikov dobrega počutja vseh ljudi in prispevati k odpravi nepotrebnega trpljenja pri delu, na cesti, doma in v prostem času.

 
Pripravil:
Slavko RUDOLF
Feb. 2018
Vir: www RoSPA