Vloga in pomeni igral

Zakaj otroci pravzaprav potrebujejo igrišča? Strokovnjaki imajo na to vprašanje mnogo odgovorov, podprtih z rezultati raziskav, napisanih je mnogo knjig, razprav in drugih strokovnih del. Pa kljub temu še vedno prihajamo do novih spoznanj, novih pogledov in novih odgovorov. Tudi starši, ki v veliki večini nismo strokovnjaki, lahko razumemo potrebo otrok po igri in igralih ter si poiščemo enega od odgovorov na zgoraj zastavljeno vprašanje. Veliko nas je staršev, ki smo se v svojem otroštvu igrali praktično povsod. Razvejano drevo na domačiji, lopa za hišo, potok na robu naselja, vse to so nepozabni kraji našega odraščanja, druženja in igre. Naši otroci pa pogosto najdejo drevo samo še ob robu parkirišča, lopo si morajo zgraditi, potok pa je že zdavnaj ujet v betonske cevi pod zemljo. Želja po igri in druženju z vrstniki pa ostaja.
Postavitev otroškega igrišča na prostem je priložnost urediti prostor, ki je namenjen predvsem njim-otrokom, njihovim potrebam in željam, prostor, kjer se bodo počutili svobodno in sproščeno.
Prostor za igro nudi otrokom priložnost, da sprostijo nakopičeno energijo, spoznavajo naravo, doživljajo avanture ter navezujejo socialne stike. Igrišče je lahko tudi kraj za razgovor, zmenke ter srečanja mladih in starih. 
Ne smemo pozabiti, da postavitev igrišča za nas ne sme biti zasilna rešitev. Naš cilj mora biti, da ustvarimo okolje, ki bo otrokom prijazno. Tudi s takim načinom razmišljanja lahko pripomoremo, da se bodo naši otroci razvijali skladno in varno.

Avtor:
Slavko Rudolf