Varnostne površine - dimenzije in značilnosti

Standard SIST EN 1176-1, ki obravnava splošne varnostne zahteve za zunanja igrala, v poglavju 4.2.8.2.5 govori o določanju dimenzij površin za ublažitev udarca ob padcu z igrala. Pri določanju širine in dolžine površine ob igralu, ki mora biti prekrita z enim od mehkejših materialov, je potrebno upoštevati vse možne situacije padca. Vsekakor mora blažilna površina segati vse od samega igrala pa do najbolj oddaljene točke, ki jo lahko otrok ob padcu doseže. To pomeni, da mora biti pas blažilne površine ob visokih igralih širši, pri manjših višinah možnega padca pa ožji. Minimalna širina zaščitnega pasu ob igralu je 1,5 m.
Urejanje  varnostnih podlag v EU
Urejanje varnostnih podlag v ZDA