NOTRANJE IGRALNICE

Zagotavljanje varnost notranjih igralnic se prične že s projektiranjem. Projektanti morajo spoštovati gradbene predpise o trdnosti konstrukcije, toplotni in zvočni izolativnosti, osvetljenosti prostorov, ogrevanju in prezračevanju, še prav posebej pa predpise, ki narekujejo ukrepe zagotavljanja varnosti. Igralnice so opremljene predvsem s predmeti, ki so namenjeni igri. To so lahko igrače v klasičnem smislu, kot npr. majhni avtomobilčki, traktorji, punčke iz »cunj«, miniaturno pohištvo, itd. Pri teh igračah je dovolj, da preverimo ali imajo CE znak, kar pomeni, da proizvajalec zagotavlja, da je igrača skladna s standardi iz serije SIST EN 71 in varna
Lahko pa so v igralnicah tudi večje igralne naprave – igrala, ki imajo podobno funkcijo, kot igrala na zunanjem igrišču. Predvsem so to igralni stolpi, tobogani, plezala, plezalne stene, ipd. Čeprav so ta igrala postavljena v zaprt prostor, jih je potrebno obravnavati na enak način, kot vsa zunanja igrala. Igrala v zaprtem prostoru so pogosto utesnjena, velikokrat tudi v nadstropjih, zato morajo izpolnjevati še dodatne zahteve. V ta namen je oblikovan standard SIST EN 1176-10, ki še posebej obravnava problematiko velikih notranjih igrišč – igralnic v trgovskih centrih in zabaviščnih parkih, kjer je zaradi velike obremenjenosti igral zagotavljanje varnosti še toliko težje.     

Praviloma so v notranjih igralnicah vrtcev postavljena bolj statična igrala (plezala, igralni stolpi), zelo malo pa je igral s prisilnim gibanjem (gugalnice, vrtiljaki, ...), še najpogosteje so nameščeni manjši tobogani. Kakor pri zunanjih, tako je potrebno tudi pri notranjih toboganih paziti na nevarnosti ujemanja oblačil, padca na stran ali pretrdega pristanka.
Posebnost notranjih igralnic so običajno tudi drseča tla, veliko ostrih robov (radiatorji, pohištvo, okenske police, ...) in steklene površine (okna, ogledala). Načrtovalci in izvajalci morajo paziti, da je spoštovana ena od osnovnih zahtev splošnega standarda SIST EN 1176-1, ki narekuje, da morajo biti vsi izpostavljeni robovi igral zaobljeni vsaj v minimalnem radiju 3 mm. Ta zahteva velja tudi za vso ostalo opremo v igralnici. V kolikor tej zahtevi ni mogoče povsem ugoditi, je potrebno vse izpostavljene robove in vogale zaščititi z namenskimi ali priročnimi ščitniki iz mehke gume ali podobnih materialov.

Za varnost otrok v igralnici je vedno odgovoren upravljalec. Upravljalec oz. lastnik igralnice (oz. objekta v katerem je igralnica) ima dolžnost in pravico, da od vseh izvajalcev, ki so sodelovali pri izgradnji ali rekonstrukciji igralnice, zahteva dokazila o upoštevanju zakonodaje in standardov. To so predvsem izjave projektantov, certifikati za opremo, izjave o korektni izvedbi montaže, ustreznosti materialov, ipd. Ali je igralnica res varna preveri preglednik z zaključnim varnostnim pregledom in to potrdi s končnim dokumentom Oceno varnosti, ko pa lastnik dobi igralnico v upravljanje, je njegova dolžnost, da raven varnosti sistematično vzdržuje.

več o varnosti notranjih igralnic >>>

Pripravil:
Slavko RUDOLF
jan. 2022

foto: www.hauteresidence.com