TELOVADBA NA PROSTEM - osnovne značilnosti

Namen »Street workout« opreme je omogočanje raznolike telesne vadbe na urejenem, relativno majhnem prostoru. Na tem prostoru mora biti poskrbljeno za celovito varnost naprav, varnost uporabe ter sistematično skrb za redne preglede in vzdrževanje.

Na napravah so običajno tudi navodila, ki uporabnika seznanjajo z oblikami in načinom vadbe na posamični napravi.

Po oblikovni zasnovi so naprave praviloma robustne, statične, fiksno pritrjene, največkrat brez gibljivih delov. Sestavljajo jih pretežno pokončni in vodoravni drogovi, letveniki, klopi, itd.

Naprave so načeloma namenjene uporabnikom starim več kot 14 let ali višjim od 140 cm.

Naprave za zunanjo telesno vadbo ureja standard SIST EN 16630:2015;  Trajno vgrajena zunanja fitnes oprema - Varnostne zahteve in preskusne metode; Permanently installed outdoor fitness equipment. Safety requirements and test methods

Čeprav naprave niso otroška igrala, je velika večina zahtev enaka zahtevam, ki jih postavlja standard:

SIST EN 1176-1:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode;  Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods


Več o Street Workout


Pripravil:
Slavko RUDOLF

jan. 2020