Tveganje in varnost

V uvodu standarda SIST EN 1176-1 je pojasnjen osnovni namen tega dokumenta in sicer:

" ---- Zahteve standarda niso oblikovane z namenom, da bi zmanjševale vlogo in pomen, ki ga imajo igrala na razvoj in/ali igro otrok, kot pomemben vidik izobraževanja.
Ta standard upošteva tudi dejstvo, da je reševanje vprašanj varnosti za različne starostne skupine otrok lahko težavno, saj je sposobnost za obvladovanje tveganj vezana na posameznika in odvisna od spretnosti uporabnika in ne samo od njegove starosti. Igrala skoraj vedno s pridom uporabljajo tudi starostne skupine otrok, za katere igrala niso primerna.
Sprejemljivo tveganje je pomemben dejavnik igre v vseh okoljih, kjer je otrokom omogočeno, da preživijo svoj čas z igro. Igra je dejavnost namenjena otrokom, ki naj ponuja tudi možnosti, da otroci naletijo na sprejemljivo tveganje, ki je lahko vzpodbuda in izziv za pridobivanje izkušenj in nadzorovano učenje, potrebno pa je upoštevati ravnovesje med ponujenim tveganjem in skrbjo za zaščito otrok pred resnimi poškodbami.
Splošna načela varnega ravnanja so si podobna, tako pri zagotavljanja varnosti pri delu, kot pri zagotavljanju varnosti otroške igre.
Ravnovesje med varnostnimi ukrepi in sprejemljivim tveganjem je nekoliko drugačno, saj je pri igri določeno tveganje koristno, ker prispeva k zadovoljevanju osnovnih človekovih potreb, po premagovanju izzivov, otrokom pa daje možnost, da v nadzorovanem okolju spoznajo nevarnosti in morebitne posledice.
Ob upoštevanju značilnosti otroške igre in koristi, ki jo ima otrok za svoj razvoj, otroci potrebujejo znanja in izkušnje o obvladovanju tveganja, čeprav so posledice lahko tudi modrice, udarnine ali občasno tudi zlomi udov. Cilj tega standarda je preprečevanje predvsem tistih nesreč, katerih posledica je invalidnost ali celo smrt. Drugi cilj tega standarda pa je tudi zmanjšanje resnih posledic, katerih vzrok so občasne nesreče, nastale zaradi prekoračenja otrokovih tako fizičnih, socialnih, kot tudi psihičnih zmogljivosti ----".

Vir: standard SIST EN 1176-1, izvleček