Načrtovanje igrišč I

OSNOVNA PRAVILA ZA NAČRTOVANJE IGRIŠČmilo architectur

A        
Pogled z primerne razdalje: Kako izgleda okolica? Katera in koliko igrišč je že v bližini? Kakšna igrala so postavljena na teh igriščih? Posnemanje nečesa je lahko dolgočasno, bolje si je zamisliti novost, ki bo zaslovela v okolici. Kateri uporabniki bodo prihajali na igrišče in zakaj? Pomembno je proučiti starostno strukturo, družbeno okolje, velikost družin itd. Pomembno je kakšna bo prihodnost okolice, se bodo gradile nove hiše ali naselja ipd.

B
Potreben je pogled na razpoložljive površine in finančne zmogljivosti investitorja. Ali je možna postopna gradnja in dopolnjevanje igrišča? Ali je bolj smotrno nabavljati kakovostna pa tudi draga igrala ali več poceni igral, ki pa so običajno tudi slabša?

C
Varnost je na prvem mestu. Spoštovanje ene same zahteve o varnosti odtehta tisoč propadlih idej.
Načrtovanje igrišča naj ne bo komplicirano, v celoti je potrebno zagotoviti zahtevane varnostne razdalje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščiti pred padcem oz. pred poškodbami, ki bi lahko nastale ob padcu. Upoštevati je potrebno, da standardi postavljajo dodatne zahteve za igrala, ki jih lahko uporabljajo tudi majhni otroci (manj kot tri leta starosti).

Č    
Položaj oz. orientacija igrišča mora biti primerna. Pomemben je npr. položaj sonca sredi dneva na kar mora načrtovalec računati. Ni namreč vseeno ali je kovinski tobogan izpostavljen sončni pripeki, ker postane razbeljen in neuporaben. Tudi smeri poti in prehodov po katerih otroci tekajo morajo biti usklajene, predvsem z igrali, kjer se uporabnik hitro premika (gugalnice, tobogani itd.). Vedno se je potrebno izogibati možnosti trkov, ki jih je možno predvideti.

D
Posebno pomembna naloga arhitekta je uskladitev načrtovanega igrišča s tesno pozidano okolico. Najti mora ravnotežje med pogosto živopisanimi igrali in naseljem, ki je usklajeno z naravnim okoljem ali pa igrala izdelana iz plemenitih kovin prilagoditi modernim stavbam z veliko stekla in betona. Predvsem pa ga mora voditi dejstvo, da so igrala namenjena otrokom in je tudi drugačnost dobrodošla.

E
Vse potrebuje svoj čas, kar velja in je pomembno tudi za načrtovanje igrišč. Ideje morajo najprej dozorevati v glavi (še bolje v večih). Skica ali risba pogosto zmanjša število idej, še posebej takrat, ko so opravljene vse izmere in izračuni.

F
Vedno so dobrodošle nove in sveže ideje, ki jih je dobro usklajevati, dopolnjevati, spreminjati, skratka iskati najboljše rešitve pri danih možnostih. Izbrano rešitev pa mora vedno pretehtati in potrditi stroka in skrbeti, da so upoštevani vsi predpisi in standardi.

 
Pripravil:
Slavko Rudolf