PADEC Z GUGALNICE

Viseče gugalnice spadajo v skupino igral s t.im. »prisilnim gibanjem«. To pomeni, da uporabnik v času guganja ne more bistveno vplivati na smer in hitrost guganja in je prepuščen zakonom fizike, tudi centrifugalni sili.
To je najbolj očitno takrat, ko otrok med guganjem spusti čvrst oprijem, pade s sedeža, nekaj časa »leti« v bolj ali manj visoki krivulji ter pade na tla. Posledice padca so lahko tudi resne, kar dokazuje dejstvo, da ravno padci oz. udarci ob tla predstavljajo cca 80% nezgod, ki zahtevajo ambulantno ali bolnišnično obravnavo.
Standardi narekujejo kako dolga mora biti varnostna podlaga, da padec ublaži in so posledice čimmanjše.
Praktični preizkusi in izračuni so pokazali, da tako intenzivnem guganju otrok lahko z gugalnice pade skoraj 1 m dlje kot to predvideva standard. To pomeni, da otrok, ki se (pre)močno guga, lahko pade ravno na robnik, ki pogosto obdaja varnostne površine

Zaradi navedenih razlogov je smiselno pod gugalnicami izdelati daljše varnostne podlage ali podlage na končnih stranicah zaključiti brez robnika. V kolikor je robnik vseeno vgrajen, naj bo v višini varnostne podlage ali nižje.

Več o padcu z gugalnice >>>

Pripravil: Slavko Rudolf
Dec. 2020