Vrste zunanjih igral

Otroci pri igri na prostem uporabljajo pripomočke in naprave, ki jim omogočajo plezanje, guganje, drsanje, vrtenje in druge oblike gibanja. Ti pripomočki-igrala služijo igri in zabavi, hkrati pa krepijo in izpopolnjujejo telesne zmogljivosti, občutek za ravnotežje in koordinacijo gibov. Ob tem je zelo pomembno privajanje otrok na hitrost, vrtenje, drsenje in podobna gibanja.

Zunanja igrala so, kot že ime pove, običajno postavljena na prostem in tam tudi fiksno pritrjena. Po konstrukciji so prilagojena namenu, intenzivni rabi in seveda tudi vplivom vremenskih neprilik. Za izdelavo se pogosto uporabljata kovina in plastika, v največji meri pa so igrala lesena. Igrala so lahko po namenu, videzu, konstrukciji in vgrajenih materialih zelo različna, skupna lastnost, ki pa jo morajo imeti, pa je varnost.

Več o vrstah in pomenu igral