Novosti, seminarji, ...

A K T U A L N O !                       14. feb. 2020

PRAKTIČNA DELAVNICA: Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - Novosti v standardih


.........................................................................................................................................................................

S prvim januarjem leta 2018 je stopil v veljavo revidiran standard SIST EN 1176-1:2018, ki obravnava otroška igrala - splošne zahteve.
Gre za najpomembnejši standard napodročju varnosti zunanjih igral, ki istočasno predstavlja izhodišča (ali vsaj referenčni standard) za veliko večino standardov, ki kakorkoli obravnavajo varnost naprav za otroke in opremo za šport in rekreacijo.
Prejšnja različica standarda SIST EN 1176-1:2008 je bila dopolnjena z nekaterimi novimi zahtevami ali pa so bile že uveljavljene zahteve nakoliko natančneje obrazložene.

Kakše so glavne spremembe in dopolnitve lahko preberete na >