Pregledi - poročila- certifikati - ocene varnosti

Podjetje "MODUS svetovanje" vam lahko ponudi:
 
ZUNANJA IGRALA
  • svetovanje pri načrtovanju igrišča (izbira lokacije, umestitev v prostor, sestav igral, ...)
  • predhodni pregled projekta igrišča (preverjanje skladnosti začrtanih rešitev z zahtevami varnostnih standardov, predogi   konstrukcijskih rešitev, predlogi za ureditev varnostmih podlag, ...
  • testiranje zunanjih igral  in izdaja Certifikata o skladnosti
  • pregled starih otroških igrišč in predlog sanacije
  • pregled saniranih ali novih - unikatnih igrišč ter izdaja Ocene varnosti igrišča(dokument, ki dokazuje, da je igralo ali celotno igrišče na določeni lokaciji skaldno z varnostnimi standardi)


OBJEKTI IN OPREMA ZA ŠPORT IN REKREACIJO
  • svetovanje pri načrtovanju športnega objekta ali površine za rekreacijo (trim steze, "Street Workout", kolesarski "Pamptrack" poligoni, plezalne stene, ...
  • predhodni pregled projektne dokumentacije objekta in/ali naprav (preverjanje skladnosti začrtanih rešitev z zahtevami varnostnih standardov, uskladitev z obstoječo urbano ureditvijo, ...)
  • testiranje naprav za šport in rekreacijo ter izdaja Certifikata o skladnosti
  • pregled novih - unikatnih športnih naprav ter izdaja Ocene varnosti (dokument, ki dokazuje, da je posamična naprava ali celotna postavitev  na določeni lokaciji skladna z varnostnimi standardi)

Več o pregledih >
in preglednikih >