Standardi za igrala

Standarde za zunanja igrala (so)oblikuje strokovno telo - Tehnični odpor za šport (SPO), ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo
V nadaljevanju je prikazan abecedni seznam standardov veljavnih v letu 2018

Referenčna oznaka                Naslov           
SIST EN 1176-1:2018      Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode; Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
SIST EN 1176-2:2018      Oprema in podloge otroških igrišč - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče gugalnice; Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
SIST EN 1176-3:2018      Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane; Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
SIST EN 1176-4:2018      Oprema in podloge otroških igrišč - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne proge; Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
SIST EN 1176-5:2008      Oprema in podloge otroških igrišč - 5. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrtiljake;  Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
SIST EN 1176-6:2018      Oprema in podloge otroških igrišč - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za oporne gugalnice; Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
SIST EN 1176-7:2020      Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje;  Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
SIST EN 1177:2008         Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca; Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height
SIST EN 1176-10:2008 Oprema in podloge otroških igrišč - 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote; Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play
equipment
SIST EN 1176-11:2014 Oprema igrišč in športne podloge - 11. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za prostorske mreže; Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network

SIST EN 14960:2013      Napihljiva igralna oprema - Varnostne zahteve in preskusne metode  Inflatable play equipment - Safety requirements and test methods

Pripravil
Slavko RUDOLF
jan. 2018
Vir: SIST; http://www.sist.si/