Lesni sekanciKdor se ukvarja z zagotavljanjem varnosti na otroških igriščih ve, da je eden od najbolj učinkovitih ukrepov za preprečevanje poškodb ureditev podlage za ublažitev padca. Največ poškodb, ki zahtevajo posredovanje zdravnika, je posledica padca oz. (pre)trdega udarca ob tla. Da bi se sila tega udarca zmanjšala na še sprejemljivo raven, je potrebno tla obložiti z materialom, ki energijo padajočega telesa absorbira oziroma zmanjša pojemek na vrednosti nižje od 200g (g=zemeljski pospešek).

V Sloveniji se na igriščih sekanci pogosto uporabljajo, vendar velikokrat niso ustrezni.
Težava je predvsem v tem, da so sekanci preveliki. Če so na igrišču »sekanci« dolgi tudi več kot 10 cm, to pomeni, da tak kos lesa sam po sebi predstavlja nevarnost, še posebej, če stoji v pokončnem položaju.

                                              Več o lesnih sekancih lahko preberete na...

Pripravil Slavko RUDOLF
jan. 2018