Obraba sipkih varnostnih podlag

Sipki materiali so učinkovita podlaga za ublažitev padcev na otroških igriščih. Predvsem so to materiali v obliki manjših delcev, ki so lahko zaradi notranje strukture elastični (lesni sekanci, lubje, ...), lahko pa so to trdi delci, ki zaradi fizikalnih zakonitosti in oblike med seboj odrivajo in ublažijo sunek padajočega telesa (prod, pesek, mivka, itd.)
Ob igralih, kjer prihaja do prisilnega gibanja otroka ali igrala (gugalnice, tobogani, vrtiljaki, itd.) otroci nasuti sipki material z nogami odrivajo, zato v varnostni podlagi nastajajo večje ali manjše vdolbine ali jarki. Na teh mestih je debelina sipkega materiala premajhna, da bi učinkovito ublažila padec, velikokrat pa na ključnih mestih sipkega materiala sploh ni.
Ena od možnih rešitev opisane težave je vgradnja plošč iz reciklirane gume na mesto kjer se sipki material najbolj obrablja. 

Več >>>